ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Data Protection in Germany II: Recent Decisions on Online-searching of Computers, Automatic Number Plate Recognition and Data Retention / دانلود فایل

مشخصات کلی Data Protection in Germany II: Recent Decisions on Online-searching of Computers, Automatic Number Plate Recognition and Data Retention

نویسنده کتاب (Author):

Gerrit Hornung; Christoph Schnabel

انتشارات (Publisher):

Farnham : Ashgate, 2015.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

The library of essays on law and privacy, Vol. 1, Pages 443-450

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Gerrit Hornung; Christoph Schnabel Find more information about: Gerrit Hornung Christoph Schnabel

شناسه شابک ISBN:9781409447177

شناسه OCLC:979265148

مسئوليت Responsibility:Gerrit Hornung, Christoph Schnabel.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: