ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Legal Convergence, Transnational Rule-Making and Regional Integration / دانلود فایل

مشخصات کلی Legal Convergence, Transnational Rule-Making and Regional Integration in ASEAN – from ‘Open Regionalism’ to ‘Open Legal Architecture’

نویسنده کتاب (Author):

Basil C Bitas

انتشارات (Publisher):

2014.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

lawasia-journal-journal-of-the-law-association-for-asia-and-the-pacific-2014-p-1-21

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Basil C Bitas Find more information about: Basil C Bitas

شناسه ISSN:1441-3698

شناسه OCLC:979265771

مسئوليت Responsibility:Basil C. Bitas.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: