ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Market Damages and the Invisible Hand / دانلود فایل

مشخصات کلی Market Damages and the Invisible Hand

نویسنده کتاب (Author):

David Campbell

انتشارات (Publisher):

Oxford : Oxford University Press, 2016.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

Comparative contract law : British and American perspectives, , Pages 297-312

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: David Campbell Find more information about: David Campbell

شناسه شابک ISBN:9780198728733

شناسه OCLC:979265094

مسئوليت Responsibility:David Campbell.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: