ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article The Transformation of Privacy. / دانلود فایل

مشخصات کلی The Transformation of Privacy.

انتشارات (Publisher):

Farnham, Surrey, England : Ashgate, 2015.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

The library of essays on law and privacy, Vol. 2, Pages XV-XXVI

نوع منبع:Article

شناسه شابک ISBN:9781409441281

شناسه OCLC:979265224

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: