ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Umsetzung der Kartellschadensersatzrichtlinie durch die 9. GWB-Novelle / دانلود فایل

مشخصات کلی Umsetzung der Kartellschadensersatzrichtlinie durch die 9. GWB-Novelle

نویسنده کتاب (Author):

Christian Kersting; Nicola Preuß

انتشارات (Publisher):

2016.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : German

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

wirtschaft-und-wettbewerb-zeitschrift-fu%cc%88r-kartellrecht-wettbewerbsrecht-und-marktorganisation-vol-66-no-9-p-394-403

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Christian Kersting; Nicola Preuß Find more information about: Christian Kersting Nicola Preuß

شناسه ISSN:0043-6151

شناسه OCLC:979265504

مسئوليت Responsibility:Professor Dr. Christian Kersting, Professor Dr. Nicola Preuß.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: