ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Bangladesh’s Legislative Response towards Dowry and Dowry-Related Viol / دانلود فایل

مشخصات کلی Bangladesh’s Legislative Response towards Dowry and Dowry-Related Violence against Women

نویسنده کتاب (Author):

Mohammad Abu Taher.; Siti Zaharah Binti Jamaluddin.

انتشارات (Publisher):

2014

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

lawasia-journal-journal-of-the-law-association-for-asia-and-the-pacific-2014-p-99-114

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Mohammad Abu Taher.; Siti Zaharah Binti Jamaluddin. Find more information about: Mohammad Abu Taher. Siti Zaharah Binti Jamaluddin.

شناسه ISSN:1441-3698

شناسه OCLC:979265764

مسئوليت Responsibility:Mohammad Abu Taher, Siti Zaharah Binti Jamaluddin.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: